09. Avgust 2016. - Poziv za organizaciju republickih takmicenja 2016/2017

Pozivaju se klubovi da dostave prijave za organizaciju republičkih takmičenja u sezoni 2016/2017.

Prijava treba da sadrži dopis koji sadrži osnovne podatke o takmičenjima za koje se konkuriše, izjavu o ispunjenju minimalnih uslova za organizaciju I obrazac sa podacima. U prijavi može biti navedeno više takmičenja. Prijave se odnose na turnire za rang listu, pojedinačna i ekipna prvenstva Srbije i TOP turnire, u terminima navedenim u predlogu kalendara takmičenja.

Prednost pri dodeli takmičenja će imati klubovi čije ponude sadrže najbolje uslove u pogledu dvorane, nagradnog fonda I drugih pogodnosti za takmičare.

Prijava mora biti overena pečatom kluba i potpisom ovlašcenog lica i dostavljena elektronskom poštom najkasnije do subote, 13.8.2016. na adresu: office@stss.rs.

Organizatori treba da obezbede minimalne uslovi za organizaciju takmičenja:
‐ sala koja sadrži svlačionice za igrače i sanitarni čvor,
‐ prostor za igru ‐ u skladu sa Pravilnikom o organizaciji takmičenja STSS,
‐ svi stolovi na jednom takmičenju moraju biti iste marke i kvaliteta, odobreni od ITTF‐a,
‐ na stolovima moraju biti postavljene mrežice odobrene od ITTF‐a,
‐ sva borilišta moraju biti dimenzija u skladu sa odredbama Pravilnika i sva moraju biti ograđena
ispravnim jednobraznim ogradicama (ogradice nesmeju biti krive, iscepane, prljave);
‐ ispravne mehaničke brojače poena i setova;
‐ za delegirane sudije mora se obezbediti sudiski stočić u skladu sa Pravilnikom;
‐ za svako borilište mora se obezbediti dovoljan broj stolica za licencirane trenere (savetodavce);
‐ vrhovnog sudiju određuje sudijska organizacija STSS,
‐ izradu i distribuciju programa takmičenja kao i svih rezultata tokom takmičenja;
‐ odgovarajuću medicinsku službu koja će biti prisutna u Sali tokom takmičenja;
‐ garancija kluba o prihvatanju isplati svih troškova službenih lica (delegata, vrhovnog sudije,
rukovodioca turnira‐takmičenja,sudije) u skladu sa odredbama Pravilnika i nadoknada.

STSS, 9.8.2016.

Obrazac

Povratak...

Ministarstvo omladine i sporta

Sportski savez Srbije

Olimpijski komitet Srbije

RZZS

ADAS

Adresar sporta

ITTF Europe

ETTU

ETTU WEB TV CHANNEL

Laola1.TV

ITTF iTV

Sponzori
Gewo
iSET
Dunav Osiguranje
P3 Travel
Vianor
Pneumaster
By dWeb.rs